Facturatie


De facturatiemogelijkheden van Profitmanager zijn legio. Onderstaande methodes worden standaard ondersteund (al dan niet met een volledig gespecificeerde factuur):
  • Termijnfacturatie: factureren op basis van mijlpalen (bij opdracht, oplevering, etcetera)
  • Factureren op basis van nacalculatie, ook wel oneerbiedig "uurtje / factuurtje" genoemd
  • Factureren op basis van vorderingstaten / afrekeningsdocumenten
  • Handmatige facturatie
 
Binnen Profitmanager is er een voortdurende confrontatie tussen gemaakte commerciële afspraken en facturatie. Ook eventuele meer-, minderwerkzaamheden worden hierin meegenomen. Daarnaast kan het facturatieproces worden ondersteund met behulp van workflowmanagement. Volledig automatisch worden hierbij acties uitgezet naar alle procesverantwoordelijken. Zo factureert u tijdig en volledig.

In Profitmanager gemaakte facturen zijn door de slimme integratie direct financieel verantwoord in uw financiële boekhouding.

e-Facturatie / UBL


Met Profitmanager kunt u (indien gewenst) volledig digitaal factureren in UBL formaat.

Tevens kan Profitmanager uw papieren inkoopfacturen digitaliseren. Met slimme 'scan en herken'-technieken kunnen we zelfs uw financiële boekingen voorbereiden, zodat u deze enkel nog hoeft aan te vullen of te fiatteren.